2018

 

 

-7.7 Froschhexen Jubiläum 19.00

 

-14,7 Lumbas

 

-21.7 Hohberghexen

 

-28.7 Dämonenhexen Jubiläum

 

-6.10 Unser Hexenfeschdle

 

-24.11 Jubiläum der Veldbachschrecken Achern Fautenbach 19.11 Uhr

 

-26.01.19 Linkema Hexenball  im Bürgerhaus Linkenheim

 

-23.02 Ittersbach Nacht der Zünfte (Nach Kehl Umzug)